Vespertina#13 amb Roger Costa-Pau i Montserrat Garcia Ribas, al Caffè San Marco, 6-6-2019.

Vespertina#13 amb Roger Costa-Pau i Montserrat Garcia Ribas. Presentat per Joan R. Lladós. Lectura de poemes i tertúlia al Caffè San Marco, 6-6-2019. Les Vespertines son una idea de Joan Ramon Lladós i Antoni Robert.