Clara Lai, Núria Andorrà, Constanza Brncic, Sinestesia, 28-11-2017

Clara Lai, piano; Núria Andorrà, percussió; Constanza Brncic, dança. Sinestesia, Barcelona 28-11-2017. I usually do the videos myself, but on this occasion I could not attend, and I will take advantage of the work of friends, both to see it as to share it. The occasion deserved: three excellent artists, within the framework of Sinestesia and the sessions organized by Marianne Brull with its exquisite criteria. Bravo!

Agafat del canal de Club Jazz Sant Cugat.
Normalment faig els videos jo mateix, però en aquesta ocasió no vaig poder assistir, i m’aprofitaré de la feina dels amics, tamt per veure-ho com per a compartir-ho.
La ocasió s’ho mereixia: tres excel.lents artistes, en el marc del Sinestesia i de les sessions organitzades per Marianne Brull amb el seu exquisit criteri. Bravo!

Pictures by Roberto Dominguez, taken from his website http://fotografiandoeljazz.blogspot.com.es/2017/12/som-hi-som-hi-andorra-lai-brncic.html