Font de l’Estrangulador, a Sant Cugat del Vallès (22-10-2017) (nº 71 del catàleg)

Una de les 124 fonts visitades pel Drac i jo.  One of the 124 fountains visited by Drac and me.

Conjunt format per dues deus separades uns tres metres, entre les quals hi ha uns esglaons; ambdues deus estan encastades al marge i una d’elles te una pica al nivell del terra.
Un tub és d’acer i l’altre de plàstic; els dos ragen.
Està situada a la llera del torrent de la Salamandra.