Feu callar l’home lisboeta (2023), de Josep Vila i Francesc D. Melis (Dr. Melis).

Sisè video de Josep Vila, amb música/so de Francesc D. Melis (aka Dr. Melis). El mateix Josep Vila recita poemes seus durant el video.