El gust aspre de l’amelisca (2023), de Josep Vila i Francesc D. Melis (Dr. Melis).

Cinquè video de Josep Vila, amb música/so de Francesc D. Melis (aka Dr. Melis). El mateix Josep Vila recita poemes seus durant el video.