Fabio Orsi at Sala Hiroshima (Barcelona), 17.06.2015

Here you can see (or maybe not) Fabio Orsi performing at Sala Hiroshima. Brief but intense and excellent intervention by Fabio Orsi at the Sala Hiroshima in Barcelona. Totally dark and seated around her on the floor Fabio immersed us in a compact, dense and hypnotic acoustic dron. Here the last 15 minutes. Breu, pero intensa i excellent intervenció de Fabio Orsi a la Sala Hiroshima de Barcelona. Totalment a les fosques i asseguts al voltant seu a terra Fabio ens va sumergir en un dron acústic compacte, dens i hipnòtic. Aquí els darrers 15 minuts.