Dadá’s Quartet at Sinestesia, Barcelona, 12-01-2018

“Dadà és Back” by Dadá’s Quartet

Truna Andrés, cello & electronics
Bartolomé Ferrando, voice
Marcos Xalabarder, text
Miquel Jordà, alto sax & objects

Dadaist Night at Sinestesia. Music, videos, Dadaist drinks and the show, Dadá is Back.
Dadá is back is a poetic concert where music and improvised words from intuition and the unconscious come together to offer an immersion experience in Surrealism. The instruments manufactured by Andrés Truna and the saxophone of Miquel Jordà speak with the voice of Bartolomé Ferrando and the spontaneous writing of Marc Xalabarder, which is shared through a video projector. Unpublished and impossible dialogues between a sound and a phoneme, unexplored rhythms between pronounced and projected words, confusion of melodies left behind by listening and total freedom, constitute an unrepeatable and captivating direct. The quartet is, however, a live laboratory where you explore the possibilities of conversation between disciplines that are quite different, while also allowing the public the opportunity to play and create them collectively.

Nit Dadaista a SInestesia. Música, vídeos, begudes dadaistes i la’espectacle, Dadá ès Back.
Dadá és back és un concert poètic on la música i les paraules improvisades des de la intuició i l’inconscient, s’uneixen per oferir una experiència d’immersió en el surrealisme. Els instruments fabricats d’Andrés Truna i el saxo d’en Miquel Jordà dialoguen amb la veu d’en Bartolomé Ferrando i l’escriptura espontània d’en Marc Xalabarder, que es comparteix mitjançat un video projector. Diàlegs inèdits i impossibles entre un so i un fonema, ritmes inexplorats entre les paraules pronunciades i les proyectades, confusió de melodies que es deixen portar per l’escolta i la llibertat total, constitueixen un directe irrepetible i captivador. El quartet és, tanmateix, un laboratori en viu on explorar les possibilitats de conversa entre disciplines bén diferents, alhora que estén al públic la possibilitat de jugar-hi i crear col.lectivament.