Por las grietas entra la luz, by Maria João Flôxo, at Pati Nau Anònima, Manresa, 17-2-2018

Maria João Flôxo, performance,  Hernán Arambarri , sound,  Laia Mauri, light dress, at Pati Nau Anònima, Manresa, 17-2-2018. The idealization of performance has the historical reference of the mystery of Light of Manresa, a phenomenon of nature that was automatically seen as a divine manifestation. On a route to the light, it is intended to bring the public closer to the historical reference through elements such as light, water and the path. There is always someone who drives us to the light.

La idealització de la performance Por las grietas entra la luz té com a referent històric el Misteri de la Llum de Manresa, un fenòmen de la naturalesa que automàticament va ser vist com a una manifestació divina. En un recorregut cap a la llum es pretén acostar al públic a la referència històrica a través d’elements com la llum, l’aigua i el camí. Sempre hi ha algú que ens condueix cap a la llum.

LIGHT INSTALLATIONS / EPHEMERAL ART / PERFORMANCE / SOUND EXPERIMENTATION, as a part of the Ponts De Llum (Bridges of light) minifestival, organized by Primo Gabbiano & Visual Pal. Header picture by Pepe Ruz.