The International Nothing al LEM, Soda Acustic, Barcelona, 22-10-2015

The International Nothing (Rennes / Berlín) Autodefinits com a “duo psicoacústic de clarinets”, The International Nothing és un duet resident a Berlín, format l’any 2000 pels clarinetistes i compositors Kai Fagaschinski i Michael Thieke. Han publicat tres discs amb el segell japonès Ftarri i han actuat arreu del món. Totes les composicions són obra dels dos músics a l’ensems, i es van construint en un llarg procés de prova i error calibrat per l’oïda de Fagaschinski i Thieke fins que el resultat és satisfactori. Emprant un seguit de tècniques avançades, com l’ús de tons diferencials, freqüències de pulsació i multifonies, assoleixen una música que hom diria electroacústica úni- cament amb dos clarinets. D’aquesta manera, les peces adquireixen una bellíssima i serena fondària amb múltiples capes sonores d’una inusitada calidesa.