FONT DEL TRULL, a El Papiol (4-9-2017)

Font número 5 del catàleg de fonts de Collserola.

Font número 121 en la cronología de fonts de Collserola visitades per el Drac i jo.

Construcció molt deteriorada. Té una paret frontal formada per una part de totxo i una altra de pedra d’on surten dos tubs de ferro. L’inferior raja a una bassa situada a nivell de terra que desaigua a un gran dipòsit soterrat. Situada prop del carrer del Pi d’El Papiol i sota d’un pi gran que destaca. Cal fixar-s’hi. Avui era completament seca.

Dany Álvarez a la revista Guiaparcollserola del mes de juliol de 2010 diu:
La font dita del Trull fa referència a un molí d’oli o recipient per a moldre olives. Això fa pensar que en aquesta zona, dita el Trull, potser fa molts anys hi havia un gran nombre d’oliveres. Ara sols hi trobem un terreny ben buit.

http://fontscollserola.com/?page_id=19

IMG_5063

Vista general on es veu el dipòsit cobert que recull l’aigua.

IMG_5065 IMG_5066 IMG_5067

Quan raja, l’aigua surt pel tub petit de avall.