AVELINO SAAVEDRA at Màgia Roja, 21-4-2017

AVELINO SAAVEDRA
http://avelinosaavedra.blogspot.com.es/
https://avelinosaavedra.bandcamp.com/

Avelino Saavedra, artista plàstic, músic i performer, compagina la pintura i l’art d’acció amb diversos projectes musicals, en els quals fa referències a múltiples llenguatges, com el de la música concreta, la improvisació lliure, el free jazz, el noise, etc …
En els seus projectes musicals treballa amb els sons produïts per objectes, joguines electròniques manipulats i instruments de percussió. En el directe empra processadors d’efectes i, samplejant en temps real els sons que van sorgint en copejar, fregar, esquinçar i bufar a objectes com ara papers, metalls, teteres, tubs de plàstic i gongs, crea timbres, textures, intervals de so -silenci i dinàmiques, que troben el seu contrapunt en altres situacions o passatges més melòdics, evocadors i suggestius.

Avelino Saavedra, plastic artist, musician and performer, he combines painting and performance art with diverse musical projects where he makes references to multiple languages like the concrete musique, the free improv, free jazz, noise, etc… In his projects he works with sounds produced by objects, circuit bent toys and percussion instruments. Live he uses pedals and samples in real time the sounds coming from objects like papers, metals, pots, plastc tubes and gongs, creating timbres, textures and sound intervals, silence and dynamics which find their counterpoint with other situations with more melodic passages, evocative and suggestive.

ESPACIO PROFUNDO
http://espacioprofundo.bandcamp.com/r…

Una de les artistes que més seguim d’aprop i que més ens ha sorprés amb cada nou concert. Composicions instintives però ordenades basades en space noise, sintetitzadors, veus processades i enregistraments cacofònics que semblen fondre’s amb errants deixalles astrals.

One of the artists we are following closer and which has increasingly suprised us with each new show. Intuitive but tidy compositions based on space noise and ambient, synthesizers, processed vocals and cacophonic recordings that seem to melt with with wandering astral debris.