Tag: Francesc Llompart

Discordian Community Ensemble plays: “Aiwass, based on The Book of the Law of Aleister Crowler, at Magia Roja, 12-5-2018

Discordian Community Ensemble Interpreta: “Aiwass: Una transliteració musical del llibre de la llei d’Aleister Crowley” Composada i dirigida per Prictófanes Almudena Vega: flauta; Luiz Rocha: clarinet baix; Don Malfon: saxo alt; Diego Caicedo: guitarra elèctrica; Enric Ponsa: percussió; Joni Garlick: percussió; Jaime Del Blanco: violí; Francesc Llompart: violí; Mariano Camarasa: cello; Joao Braz: cello; El Pricto: composició i conducció.

Continue reading