Col·lectiu Free’t, Força Inframinsa, Improfest, 7-3-2020. Centre Cultural Albareda, Barcelona.

Col·lectiu Free’t interpreta Força Inframinsa;   Alba Vicario, dança; Montserrat Trepat, actriu; Oriol Planes Ritxi, actor; Arnau Millà, soundpainter; Maria Berengué, violí; Rafael Esteve, contrabaix; Genís Bagés, bateria; Miquel Àngel Marín, clarinet.   BCN Improfest 7-3-2020. Centre Cultural Albareda, Barcelona.